Vzdelávajte sa s nami

Zo zvonením v škole zasadnú do pomyselných lavíc tiež výživoví poradcovia NATURHOUSE. Tešiť sa môžu na získanie ešte odbornejších znalostí v oblasti výživy, diéty a zdravého životného štýlu, manažmentu a osobnostného rozvoja v NATURHOUSE University. Úspešní absolventi budú môcť získať titul MBA z americkej univerzity.

NATURHOUSE dbá o neustály rozvoj a prehlbovanie odbornej kvalifikácie svojich výživových špecialistov formou odborných školení, ktoré zaisťujú špičkoví odborníci v Českej republike, ako je Mgr. Martin Jelínek a Ing. Ivan Mach, CSc. Preto bola založená NATURHOUSE University, ktorej hlavným zmyslom je kontinuálne zvyšovať odborné znalosti a osobný rozvoj výživových poradcov tak, aby sa o klientov starali na najvyššej možnej úrovni nielen po stránke odborných znalostí, ale tiež im vedeli dodať potrebnú podporu, povzbudenie a motiváciu na ceste za vysnívanou postavou.

Cieľom starostlivosti výživových poradcov NATURHOUSE je nielen úprava hmotnosti klientana požadovanú hodnotu, ale aj dosiahnutie zlepšenia celkového zdravotného stavufyzickej kondície psychickej pohody v príjemnom prostredí zážitkovou formou.

Komplexný rozvojový program NATURHOUSE University je rozdelený do 3 variant, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Úspešní absolventi špecializácie Management výživového poradenstva získajú certifikovaný diplom americkej LIGS University a titul MBA. NATURHOUSE University je jediný MBA program na slovenskom trhu so špecializáciou na Management výživového poradenstva.

Lektori rozvojového programu výživového poradenstva

Mgr. Martin Jelínek (ATAC)

Mgr. Martin Jelínek (ATAC)

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Je certifikovaným poradcom pre interpretáciu analýzy stopových prvkov v organizme a ich metabolických premien. Spolupracuje s profesionálnymi športovcami, je autorom a lektorom kurzov „poradca pre výživu“ a „sila myšlienky“. Organizuje prednášky pre laickú i odbornú verejnosť v oblasti zdravého životného štýlu, výživy a suplementácie. Zaoberá sa témami ako je psychológia výživy a riešenie chronických civilizačných chorôb.

Ing. Ivan Mach, CSc. (NUTRIS)

Ing. Ivan Mach, CSc. (NUTRIS)

Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe. Od 70. rokov sa odborne venuje problematike výživy, je autorom mnohých kníh, prekladov, odborných publikácií, článkov, skrípt a prednášok. V roku 2004 založil akreditované kurzy pre výživových poradcov v ČR NUTRIS, v ktorých je odborným garantom. Prednáša na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne a VŠ Palestra Praha. Pôsobí ako poradca pre výživu a životný štýl, športový dietológ a bol vymenovaný súdnym znalcom v odbore. Spolupracoval s celým radom významných slovenských i zahraničných spoločností - výrobcov potravín (Pharma Nord, Penco, Nutrend, Aminostar, Walmark, Bonavita, Penam atď.). V súčasnej dobe je prezidentom Aliancie výživových poradcov ČR.

PhDr. Markéta Hinková (MOTHERBOARD)

PhDr. Markéta Hinková (MOTHERBOARD)

Lektorka rozvojového programu manažérsky rozvoj

Má dlhoročnú prax v oblasti HR - executive search manažérov, interim manažmentu, franchisistov a nábor poradcov v distribučných sieťach, ďalej v oblasti personálnej diagnostiky a osobnostného a manažérskeho developmentu. Spolupracovala s M.C. TRITON na pozícii business unit director pre segment HR, riadila ako managing director spoločnosť TRITON Hunters. Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte UK Praha. Absolvovala päťročný sebapoznávací výcvik v analytickej psychoterapii. Je tútorom LIGS University pre manažérske programy MBA a víťazkou súťaže Tútor MBA roka 2012.

Navštivte jednu z našich 39 pobočiek po celej SR.

Nájsť najbližšiu pobočku

Zobraziť zoznam pobočiek na mape